Informacje prawne

Chociaż nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, przepisy prawne w Polsce zabraniają samodzielnego zakopywania zwłok zwierząt. Zakaz ten dotyczy nie tylko lasów, parków, terenów zielonych ale również również terenu własnej działki. Każdy kto zamierza pochować swojego pupila na własną rękę - łamie prawo i naraża się na wynikające z tego konsekwencje. 

Zgodnie z art. 154 §1 i §2 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971r., Nr 12, poz. 114) - kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny... padlinę lub inne nieczystości podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Dodatkowo w art. 162 §1 zapisano:  "kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca... padlinę lub inne nieczystości... podlega karze grzywny albo karze nagany"

Dysponowania własną działką jako potencjalnym miejscem pochówku zwierzęcia zabrania Ustawa o zachowaniu czystości i porządku w gminach. Przypisuje ona obowiązek zapewnienia transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części gminom i ich służbom (Dz. U. z 2013 poz. 1399, art. 3 ust. 2 pkt. 2c.). Usługi takie są świadczone odpłatnie a obowiązek poinformowania właściciela spoczywa na lekarzu weterynarii. Zwłoki zwierzęcia przekazywane są w takich przypadkach najczęściej do spalarni, razem z odpadami medycznymi i traktrowane jak odpad komunalny.

Organ samorządu może wydać zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na prowadzenie grzebowisk dla zwierząt. Miejsca takie charakteryzują się odpowiednim przygotowaniem oraz podlegają kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz lekarzy weterynarii. Każdy kto chce w godny sposób pochować swojego pupila powinien skorzystać z usług cmentarza dla zwierząt. Niezależnie od przepisów prawnych nie chcielibyśmy aby zwierzę, które słuzyło nam wiernie, odwzajemniało nasze uczucia i dawało radość, zostało potraktowane jak odpad komunalny. 

Korzystając z naszych usług mają Państwo pewność zachowania przepisów prawa i jednocześnie możliwość godnego pożegnania oraz pochowania swojego pupila.

 

Regulamin Cmentarza dla zwierząt w miejscowości Rakszawa-Węgliska prowadzonego przez   Spółdzielnię Socjalną “GALICJA”

1. Cmentarz dla zwierząt otwarty jest dla odwiedzających od 15 kwietnia do 15 listopada w soboty (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu).

2. W okresie innym niż wymieniony w pkt 1 Cmentarz dla zwierząt jest nieczynny dla odwiedzających.

3. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci do 12 lat jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

4. Zabrania się:

    -  samodzielnego grzebania zwłok zwierząt,

    -  przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia,

    -  niszczenia zieleni,

     - niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,

    -  wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych,

    -  prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek.

5. Wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi jest zabroniony.

6.  Dokonywanie na terenie cmentarza następujących czynności:

-  wykonywanie prac kamieniarskich,

-  wjazd wszelkimi pojazdami,   

-  przenoszenie i wynoszenie z cmentarza nagrobków i ich elementów,   

-  sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów,

wymaga uzgodnienia z Właścicielem. 

7.  Korzystanie z usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszeg regulaminu.  

8. Godziny świadczenia usług:

   -  odbiór zwłok zwierzęcych u Klienta odbywa się do 12 godzin od chwili zgłoszenia.

  

Właścicielem Cmentarza dla zwierząt w miejscowości Rakszawa-Węgliska jest Spółdzielnia Socjalna „GALICJA z siedzibą w Rzeszowie          ul. Krakowska 57.

Kontakt:

telefon:  530-174-063

e-mail: cmentarzdlazwierzat@interia.pl

www.cmentarzdlazwierzat.eu

Rzeszów, 15.05.2016 r.

 

© Cmentarz dla zwierząt w Rzeszowie 2019. Kopiowanie materiałów zabronione.

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.